Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
teksto dydisaaa
Lithuania

Susisiekite su mumis

Dėkojame, kad apsilankėte mūsų Accu-Chek svetainėje.

Jei turite klausimų ar nuogąstavimų dėl Accu-Chek gaminių, skambinkite mums ar rašykite el. paštu.

El. laiškai tvarkomi įprastomis darbo valandomis. Atsakymai pateikiami per 72 valandas.

Atkreipiame dėmesį, kad ši svetainė nėra skirta pranešti mūsų bendrovei apie gaminių nepageidaujamus reiškinius.

Norėdami pranešti apie su gaminiu susijusius nepageidaujamus reiškinius, skambinkite nemokama Accu-Chek klientų liniją 8 800 20011.

Prireikus skubios medicinos pagalbos, kreipkitės į Skubios medicinos pagalbos tarnybą ar savo sveikatos priežiūros specialistą.

Mes norėtume turėti galimybę naudoti jūsų pateiktus duomenis tam, kad galėtume susisiekti su jumis dėl pasiūlymų, taip pat siųsti jums rinkodaros pasiūlymus apie mūsų produktus, paslaugas ir naujoves. Mes neabejotinai tai darysime tik turint jūsų sutikimą. Jeigu jūs nuspręsite neduoti sutikimo, jūs turite teisę tai padaryti ir mes nesusisieksime su jumis rinkodaros tikslais. Jeigu jūs dabar duodate sutikimą, jūs turite teisę bet kuriuo metu vėliau pakeisti ar atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Atšaukti sutikimą galite susisiekdami su mumis adresu [email protected]. Taip pat visuose mūsų naujienlaiškiuose pateikiama nuoroda ir informacija, kaip atsisakyti naujienlaiškių arba atlikti kitus veiksmus, susijusius su naujienlaiškių gavimu.

Duomenų valdytoja yra diabeto priežiūros veiklą vykdančių bendrovių patronuojanti bendrovė Roche Diagnostics International AG, Basel Branch Diabetes Care - 4052 Bazelis, Šveicarija, kurios paskirtas atstovas Europos Sąjungoje yra Roche Privacy GmbH, Emil-Barell-Str. 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen, Vokietija. Jūsų rezidavimo valstybėje veikianti Roche grupės bendrovė (Lietuvoje tokia bendrovė yra UAB „Roche Lietuva“) gali būti laikoma duomenų valdytoju tiek, kiek ji dalyvauja toliau aprašytoje veikloje (daugiau informacijos apie Roche grupės bendroves jūsų rezidavimo šalyje galite rasti accu-chek interneto svetainėje www.accu-chek.lt ). Jeigu sutiksite, mes siųsime jums reklaminius el. laiškus. Jūsų duomenis saugosime tol, kol bendrausime su jumis, įprastai ne ilgiau kaip trejus metus nuo paskutinio kontakto. Šiuo sutikimu jūs išreiškiate aiškų pritarimą tam, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, įskaitant su jūsų sveikata susiję duomenys, siekiant jums automatizuotai pritaikyti turinį ir siųsti el. laiškus.

Mes galime dalintis jūsų duomenimis su Roche grupės įmonėmis ir paslaugų teikėjais tiek, kiek reikalinga nurodytam tikslui, o tai gali reikšti, kad duomenys gali būti perduodami į kitas šalis ar geografinį regioną, kuriame numatyti kitokie privatumo apsaugos reikalavimai, nei jūsų šalyje. Tokiu atveju mūsų vidinė duomenų perdavimo sutartis užtikrina, kad visose Roche grupės bendrovėse yra taikomos atitinkamos priemonės, taip pat mes numatome atitinkamas apsaugos priemones sutartyse su paslaugų teikėjais. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis (prieigos, taisymo, apribojimo, prieštaravimo, ištrynimo ar perkėlimo), susisiekite su mumis el. pašto adresu [email protected]  arba [email protected]

Jeigu jūsų netenkins mūsų pateiktas atsakymas ar manysite, kad jūsų teisės yra pažeidžiamos, jūs taip pat turėsite teisę pateikti skundą savo gyvenamosios šalies priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos: https://vdai.lrv.lt).