Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
teksto dydisaaa
Lithuania
hamburger overlay

Lengvai pereikite oro uosto saugumo patikrą

Atostogų planavimas sergant diabetu trunka šiek tiek ilgiau. Kelionės sergant diabetu planą jau apžvelgėme anksčiau (https://www.accu-chek.lt/gyvenimo-budas/gyvenimas-su-diabetu/kelioniu-planavimas-sergant-diabetu#sub3 ), tačiau keliaujantiesiems lėktuvu taip pat reikėtų gerai žinoti, kas vysta oro uostų saugumo patikros punktuose.

Gali atrodyti, kad tai yra daug streso keliantis procesas. Jus tikrai sustabdys, vos tik pamatę insulino buteliukus, švirkštus ir įrenginius, jau nekalbant apie krūvą užkandžių. Galbūt geriausia viso to nesinešti? Ne! Net jei turite pereiti patikrą, į lėktuvą pasiimkite visko, ko jums reikia.

Prieš patikrą
Priėję saugumo patikros vietą, svarbu, kad informuotumėte oro uosto darbuotojus apie turimus medicinos reikmenis ir kokie reikmenys tai yra. Jei turite daiktų, kurių nenorite skenuoti ar atidaryti (skysčių, gelių ar aerozolių), informuokite apie tai oro uosto darbuotoją, kol patikra dar neprasidėjo. Galite paprašyti apžiūros. Jei turite pompą, jos neatjunkite, jei to nenorite. Jei nežinote, ar pompai arba nuolatinei gliukozės kiekio stebėsenai nepakenks viso kūno skenavimas, susisiekite su savo gamintoju. Transporto saugumo agentūra patikrins šiuos daiktus, bet ji negali jų atidaryti ar reikalauti, kad juos nusiimtumėte.

Svarbiausia – receptinių vaistų etiketės
Keliaudami visus savo receptinius vaistus laikykite gamintojo pakuotėje su aiškiai matoma etikete. Transporto saugumo agentūra to nereikalauja, bet tai pagreitins jūsų patikrą ir padės išvengti klausimų dėl teisės neštis šiuos vaistus į lėktuvą. Taip pat reikėtų žinoti, kad, nors Transporto saugumo agentūra nereikalauja įrodyti, kad vaistai yra receptiniai, kai kur tai yra privaloma. http://www.tsa.gov/traveler-information/what-expect-if-passenger-needs-medication

Laikykite medicinos reikmenis atskirai
Norėdami greitesnės ir sklandesnės patikros, sudėkite visus savo vaistus, užkandžius, tikrinimo įrangą, švirkštus ir su pompa susijusius įrenginius į permatomą plastikinį maišelį, atskirai nuo visų kitų daiktų, kuriuos nešatės į lėktuvą.

Ką galima neštis
Amerikos diabeto asociacija turi naudingą daiktų, kuriuos leidžiama neštis į lėktuvą, sąrašą http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/know-your-rights/discrimination/public-accommodations/air-travel-and-diabetes/what-can-i-bring-with-me.html . Neštis galima insuliną ir insulino dozatorius, lancetus, matuoklius, kraujo ir šlapimo tyrimų juosteles, pompą ir jos reikmenis, konteinerį, skirtą aštrioms atliekoms, ir pan.

Pastaba dėl švirkštų ir pompų
Leidžiama pasiimti bet kokį vaisto išdavimo įrenginį, kurio jums gali prireikti lėktuve, tačiau turite neštis ir vaistus. Kitaip tariant, negalite neštis maišą švirkštų ar pompą be insulino.

Kiek galima neštis
Transporto saugumo agentūra paprastai leidžia neštis 100 ml skysčių ar gelių, tačiau tai netaikoma diabetui skirtiems medicinos reikmenim. Jų galite neštis tiek, kiek reikia jūsų kelionei. Taip pat galite neštis neribotą kiekį švirkštų, jei kartu nešatės ir insuliną, ir turėti neribotą kiekį panaudotų švirkštų, jei saugiai juos išmetate į konteinerį, skirtą aštrioms atliekoms.

Jei turite problemą
Amerikos diabeto asociacija kartu su Transporto saugumo agentūra didina informuotumą apie problemas, kurias keliaudami patiria diabetu sergantys asmenys. Jei manote, kad patikros metu saugumo darbuotojas su jumis elgėsi nesąžiningai, iš karto paprašykite pakviesti savo vadovą arba Transporto saugumo agentūros klientų aptarnavimo vadovą.

Dalytis

Įkelta pagal sritį: