Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

teksto dydisaaa

Privatumo politika

„Roche Diabetes Care, Inc.“ (toliau – „Roche“), Accu-Chek®gaminių gamintoja, yra įsipareigojusi apsaugoti jūsų asmens duomenis. Šioje politikoje nurodoma, kokius asmens duomenis „Roche“ gali rinkti, kokiomis priemonėmis „Roche“ gali rinkti ar naudoti jūsų asmens duomenis ir jais dalytis, kaip „Roche“ apsaugo jūsų asmens duomenis ir kaip galite daryti įtaką savo asmens duomenų naudojimui. Naudodamiesi svetaine accu-chek.lt (toliau – svetainė), jūs sutinkate su šios privatumo politikos sąlygomis. Pateikdami informaciją per šią svetainę, jūs sutinkate, kad ji būtų renkama, naudojama ir atskleidžiama pagal šią privatumo politiką.

Šioje privatumo politikoje identifikuojanti informacija yra bet kokia informacija, pagal kurią galima nustatyti jūsų asmens tapatybę, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir bet kokią finansinę informaciją, kurią galite pateikti norėdami sudaryti sandorį su „Roche“. Ši privatumo politika netaikoma informacijai, surinktai ne iš internetinių šaltinių ir ne iš susirašinėjimo internetu, išskyrus atvejus, kai tokia informacija yra pateikiama kartu su asmeniškai identifikuojančia informacija, kurią „Roche“ surinko per šią svetainę. Ši privatumo politika taip pat netaikoma trečiųjų šalių svetainėms, į kurias pateikiamos nuorodos šioje svetainėje. „Roche“ neatsako už šių trečiųjų šalių svetainių privatumo politiką ar turinį.

Renkame, prižiūrime ir saugome jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi šia politika, taip pat galiojančiais įstatymais, taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Daugiau informacijos patiekiama šiame pareiškime apie privatumo apsaugą.

Atkreipiame dėmesį, kad ši svetainė yra skirta Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantiems naudotojams. Šioje svetainėje neketiname rinkti asmenų, negyvenančių Junginėse Amerikos Valstijose, asmeniškai identifikuojančios informacijos.

Neskirta nepilnamečiams

Ši svetainė neskirta jaunesniems nei 13 metų asmenims. Nerenkame jokios asmenį identifikuojančios informacijos iš asmens, kuris, mūsų žiniomis, yra jaunesnis nei 13 metų, be išankstinio tokio asmens tėvo ar globėjo sutikimo, kurio tikrumu galime įsitikinti. Asmenys iki 18 metų turėtų paprašyti tėvo ar globėjo leidimo prieš naudodami ar atskleisdami asmeniškai juos identifikuojančią informaciją šioje svetainėje. Užsiregistruoti ir apklausose dalyvauti gali tik ne jaunesni nei 18 metų asmenys. Jei manote, kad nepilnametis, kurio tėvas ar globėjas esate, užsiregistravo be jūsų sutikimo, susisiekite su mumis el. pašto adresu accu-chek.care@roche.com. Imsimės visų pagrįstų priemonių, kad pašalintume visą asmeniškai identifikuojančią informaciją, susijusią su nepilnamečiu.

Renkama informacija

Šioje svetainėje galime prašyti pateikti asmeniškai jus identifikuojančią informaciją, kad galėtume įvykdyti jūsų prašymą, suteikti prieigą prie tam tikrų paslaugų ar individualizuotume jūsų potyrį. Keliose šios svetainės vietose reikia pateikti asmeniškai identifikuojančią informaciją, jei norite jomis pasinaudoti, įskaitant, bet neapsiribojant, apklausas, registraciją ir dalijimosi turiniu funkciją. „Roche“ ir jos verslo partneriai renka šią informaciją apie jus tik tada, kai jūs pats nusprendžiate ją mums pateikti. Nepamirškite, kad nusprendę nepateikti tam tikros asmeniškai jus identifikuojančios informacijos negalėsite naudotis tam tikromis šios svetainės funkcijomis. Bet kokia asmeniškai jus identifikuojanti informacija, kurią pateikiate „Roche“, naudojama vadovaujantis šia privalumo politika.

Be to, „Roche“ gali rinkti informaciją iš jūsų kompiuterio ar internetinio įrenginio, kad atliktų šios svetainės naudojimo statistinę analizę. Daugiau informacijos žr. slapukų politikoje.

Informacijos naudojimas

Asmeniškai identifikuojanti informacija, kurią „Roche“ renka, gali būti naudojama siekiant:

  • vykdyti „Roche“ ar mūsų partnerių veiklą, įskaitant teisiškai leistiną rinkodaros, pardavimo, operatyvinę ir finansinę veiklą;
  • įvykdyti jūsų prašymus, įskaitant prašymus įvykdyti operaciją, gauti tam tikros informacijos ar pasidalyti šios svetainės turiniu su kitu asmeniu;
  • geriau suprasti jūsų poreikius ir kaip galime pagerinti savo gaminius ir paslaugas;
  • informuoti jus apie mūsų gaminius ar paslaugas, kurie gali jus dominti;
  • pagerinti jūsų naudojimąsi mūsų svetaine.

Tais atvejais, kai leidžiama pagal mūsų susitarimus su paslaugų teikėjais, „Roche“ gali derinti asmeniškai identifikuojančią informaciją, kurią pateikiate per šią svetainę, su kita informacija, kuria pasidalijote su mumis internete ir ne tik. „Roche“ taip pat gali derinti šią asmeniškai identifikuojančią informaciją su trečiųjų šalių pateiktais įrašais. „Roche“ naudoja šią apibendrintą informaciją, kad galėtų pagerinti savo gaminius, pateiktų jums informaciją, sustiprintų rinkodaros ir mokslinių tyrimų veiklą ir palengvintų kitas veiklos funkcijas.

Dalijimasis informacija su trečiosiomis šalimis

„Roche“ gali dalytis asmeniškai jus identifikuojančia informacija su savo antrinėmis bendrovėmis ir filialais. Be to, „Roche“ gali dalytis asmeniškai jus identifikuojančia informacija su išorės trečiosiomis šalimis, tačiau tik šiais tikslais:

  • padėti vykdyti „Roche“ verslo operacijas;
  • atlikti „Roche“ svetainių ir kitų platformų techninę priežiūrą;
  • sudaryti palankesnes sąlygas susijungimui, konsolidavimui, kontrolės perdavimui ar kitokiam bendrovės reorganizavimui, kuriame „Roche“ dalyvauja;
  • atsakyti į tinkamus teisėtų valdžios institucijų prašymus ar kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, teismo nurodymus ar vyriausybės reglamentus;
  • atlikti bendrovės auditą, išnagrinėti ir išspręsti skundus ar grėsmes saugumui.

Visų antrinių bendrovių, filialų ir kitų verslo partnerių, su kuriais „Roche“ dalijasi asmeniškai jus identifikuojančia informacija, reikalaujama tvarkyti šią informaciją pagal privatumo politiką.

Socialiniai įskiepiai

Ši svetainė gali naudoti socialinius įskiepius (pvz., „Facebook“ mygtuką „Patinka“), kad galėtumėte lengvai dalytis informacija su kitais. Jums apsilankius šioje svetainėje, socialinio įskiepio operatorius gali jūsų kompiuteryje įdiegti slapuką, leidžiantį atpažinti asmenis, kurie jau lankėsi šioje svetainėje. Jei naršydami šioje svetainėje esate prisijungęs prie atitinkamos socialinės žiniasklaidos svetainės (pvz., „Facebook“), socialinis įskiepis leidžia tokiai socialinės žiniasklaidos svetainei gauti informaciją apie jūsų apsilankymą šioje svetainėje. Socialinis įskiepis taip pat gali leisti socialinės žiniasklaidos svetainei dalytis informacija apie jūsų veiklą šioje svetainėje su kitais socialinės žiniasklaidos svetainės naudotojais. Daugiau informacijos apie informaciją, kuria dalijamasi per konkretų socialinės žiniasklaidos įskiepį, pateikiama tokios socialinės žiniasklaidos priemonės pareiškime apie privatumo apsaugą.

„Do not track“ (liet. nesekti) signalai

Kai kurios naršyklės ir kitos programos gali būti naudojamos, kad informuotų „Roche“ apie jūsų pasirinkimus, kaip ir ar „Roche“ ar trečiosios šalys gali rinkti informaciją apie jūsų veiklą internete. Šiuo metu „Roche“ neatsako į tokius signalus.

Asmeniškai identifikuojančios informacijos naudojimas rinkodaros tikslais

„Roche“ neparduoda ir neperleidžia asmeniškai jus identifikuojančios informacijos jokiems nesusijusiems subjektams jų tiesioginės rinkodaros tikslais, išskyrus atvejus, kai apie tai jus aiškiai informuojame ir gauname jūsų aiškų sutikimą. „Roche“ deda reklamą kitose svetainėse naudodamasi trečiosios šalies reklamos įmonių paslaugomis. Šios įmonės gali naudoti duomenis apie jūsų apsilankymus šioje svetainėje ir kitose svetainėse, kad įvertintų reklamos veiksmingumą ir rodytų mūsų prekių ir paslaugų, kurios gali jus dominti, reklamą. Jei norėtumėte daugiau informacijos apie šią veiklą ir galimybę neleisti tokioms įmonėms naudoti šios informacijos, žr. mūsų slapukų politiką.

Duomenų saugumas

„Roche“ ir jos verslo partneriai imasi reikalingų priemonių, kad apsisaugotų nuo asmeniškai identifikuojančios informacijos, su kuria susipažįstame ar kurią gauname per šią svetainę, praradimo, netinkamo ar neleistino naudojimo, atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Nepaisant to, „Roche“ negarantuoja asmeniškai jus identifikuojančios informacijos saugumo ir tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus, neprisiima atsakomybės už žalą, kurią sukelia tokios informacijos praradimas, netinkamas ar neleistinas naudojimas, atskleidimas, pakeitimas ar sunaikinimas. Rekomenduojame imtis visų esamų saugos priemonių, kad apsaugotumėte asmeniškai jus identifikuojančią informaciją, kurią pateikiate per šią svetainę.

Duomenų tikslumas

„Roche“ nori užtikrinti, kad savo įrašuose turime tiksliausią ir aktualiausią informaciją apie jus. Dėl to jei manote, kad jūsų kontaktinę informaciją reikia atnaujinti, atsiųskite mums pataisytą ar atnaujintą informaciją el. paštu.

Pranešimas, pasirinkimas ir kontrolė

Prieš jums pateikiant „Roche“ asmeniškai jus identifikuojančią informaciją, mes jums pranešime (įskaitant per šią privatumo politiką), kam renkame ir naudojame asmeniškai identifikuojančią informaciją, kaip su mumis susisiekti dėl įvairių klausimų ar skundų, kokioms trečiosioms šalims atskleidžiame asmeniškai identifikuojančią informaciją ir kaip galite apriboti asmeniškai jus identifikuojančios informacijos naudojimą ir atskleidimą. „Roche“ taip pat įspės jus prieš naudodama ar atskleisdama asmeniškai jus identifikuojančią informaciją kitais tikslais nei ji buvo iš pradžių rinkta.

Pasirinkę konkrečias paslaugas ar bendravimo būdą, bet kada galėsite jų atsisakyti vadovaudamiesi kiekviename pranešime pateiktais nurodymais ar susisiekę su „Roche“ pagal toliau nurodytą kontaktinę informaciją. Jums nusprendus atsisakyti kokios nors paslaugos ar bendravimo būdo, „Roche“ operatyviai ir be jokių klausimų įvykdys jūsų prašymą.

Prieiga prie asmeniškai jus identifikuojančios informacijos

„Roche“ yra įsipareigojusi gerbti jūsų teisę susipažinti su asmeniškai jus identifikuojančia informacija ir ją pataisyti. Susisiekite su mumis pagal toliau pateiktą kontaktinę informaciją ir mes mielai jums padėsime. „Roche“ gali apriboti ar atsisakyti suteikti prieigą prie asmeniškai identifikuojančios informacijos, jei tokios prieigos suteikimas sukurtų nepagrįstai didelę naštą ar būtų labai brangus, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais. Kai tai yra pateisinama ir esant tam tikroms aplinkybėms, „Roche“ gali taikyti pagrįstą mokestį už prieigą prie asmeniškai identifikuojančios informacijos ir kitus su tuo susijusius prašymus.

Personalizuota reklama

Galime pasitelkti trečiųjų šalių reklamos įmones, kurios skelbtų reklamas kitose interneto svetainėse. Šios įmonės gali naudoti tapatybės nenustatančią informaciją (slapukus, interneto žymas ir žiniatinklio indikatorius) apie apsilankymus „Accu-Chek" interneto svetainėse ir kitose interneto svetainėse, kad būtų galima įvertinti reklamos efektyvumą ir pateikti reklamą apie mūsų prekes bei paslaugas, kurios gali būti jums įdomios. Kaip ir dauguma reklamuotojų, reklamas skelbiame ten, kur manome, kad jos bus aktualiausios klientams. Vienas iš būdų tai padaryti – leisti tinklo reklamos įmonėms, su kuriomis dirbame, įdiegti savo slapukus, kai asmuo lankosi „Accu-Chek“ interneto svetainėse. Tai leidžia tinklo reklamos įmonei atpažinti asmenis, kurie anksčiau lankėsi „Accu-Chek“ interneto svetainėse. Asmeniui apsilankius trečiosios šalies interneto svetainėje, kurioje ši tinklo reklamos įmonė įsigijo reklamos plotą, reklamos įmonė gali atpažinti to asmens susidomėjimą mūsų prekėmis bei paslaugomis ir pateikti vieną iš mūsų reklamų. http://www.youronlinechoices.eu/

Europos interaktyviosios skaitmeninės reklamos aljansas administruoja interneto svetainę, kurioje naudotojai gali atsisakyti personalizuotos reklamos iš kai kurių arba visų programoje dalyvaujančių tinklo reklamos įmonių. Jeigu norėtumėte gauti daugiau informacijos apie šią praktiką ir sužinoti apie savo pasirinkimus, apsilankykite

Asmeniškai jus identifikuojančios informacijos tarptautinis perdavimas

Bet kokia asmeniškai identifikuojanti informacija, kurią mums pateikiate naudodamiesi šia svetaine, gali būti perduota geografiniam regionui, kuriame taikomi kitokie privatumo įsipareigojimai nei jūsų kilmės šalyje, arba ji gali būti saugoma tokiame geografiniame regione.

Jūsų Kalifornijos teisės į privatumą

Kalifornijos civilinio kodekso 1798.83 dalyje numatyta, kad Kalifornijos gyventojai gali prašyti tam tikros informacijos apie asmens duomenų atskleidimą trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokius prašymus prašome siųsti šiuo adresu:

Roche Diabetes Care, Inc.
 9115 Hague Road
 Indianapolis, Indiana 46250
 Attn: Privacy Officer

Nepamirškite nurodyti savo vardo, pavardės ir adreso. Jei norite gauti atsakymą el. paštu, nurodykite savo el. pašto adresą. Priešingu atveju atsakymą išsiųsime paštu per įstatymuose numatytą terminą.

Šios privatumo politikos atnaujinimai

„Roche“ gali retkarčiais atnaujinti šią privatumą politiką. Visi šios privatumo politikos pakeitimai yra nedelsiant pateikiami šiame puslapyje. „Roche“ rekomenduoja reguliariai pasitikrinti, ar nėra kokių nors privatumo politikos pakeitimų. Jei toliau naudojatės šia svetaine po mūsų privatumo politikos pakeitimo paskelbimo, tai reiškia, kad sutinkate, jog naujai pateikta informacija būtų naudojama pagal pakeistą privatumo politiką. Data, kurią ši politika buvo paskutinį kartą keista, yra nurodoma politikos viršuje.

Susisiekite su mumis

Susisiekite su mumis, jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos ar šios svetainės naudojimo praktikos.