Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
teksto dydisaaa
Lithuania
hamburger overlay

Naudojimo sąlygos

Accu-Chek® svetainei yra taikomos Naudojimo sąlygos (toliau – Naudojimo sąlygos), su kuriomis galima susipažinti accu-chek.com. Prašome atidžiai perskaityti šias Naudojimo sąlygas. Naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis ir visais galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. Nesutikus su šiomis Naudojimo sąlygomis nesuteikiama prieiga prie šios svetainės ir neleidžiama ja naudotis.

Svetainė priklauso, ją prižiūri ir finansuoja „Roche Diabetes Care, Inc.“ (toliau – „Roche“). Visas originalus šios svetainės turinys, funkcijos ir funkcionalumai priklauso „Roche“. Jie gali būti saugomi pagal įstatymus, kuriais reglamentuojamos tarptautinės autorių teisės, prekių ženklai, patentai, komercinės paslaptys ir kitos intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisės.

„Roche“ pasilieka teisę bet kada savo nuožiūra keisti šias Naudojimo sąlygas. Jūs pats retkarčiais turite peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas ir patikrinti, ar jose nėra kokių nors pakeitimų. Jei toliau naudojatės šia svetaine po atliktų pakeitimų, tai reiškia, kad sutinkate su jais.

„Roche“ stengiasi ir toliau stengsis svetainėje pateikti tikslią ir aktualią informaciją. Visgi:

ŠI SVETAINĖ IR JOS TURINYS PATEIKIAMI TOKIE, KOKIE JIE YRA. TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMUS, „ROCHE“ ATSISAKO VISŲ IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ, ĮSTATYMINIŲ AR KITOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO, TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ NEPAŽEIDIMO IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI. „ROCHE“ NEDARO JOKIŲ PAREIŠKIMŲ IR NEDUODA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL TURINIO TIKSLUMO AR AKTUALUMO, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, TEKSTO, GRAFIKOS, ĮRANKIŲ, NUORODŲ, NAUDOTOJO INSTRUKCIJŲ, ĮRENGINIŲ VADOVŲ AR KITŲ KOMUNIKACIJŲ, PATEIKIAMŲ NAUDOJANT ŠIĄ SVETAINĘ AR BET KURIĄ KITĄ SVETAINĘ, SUSIETĄ SU ŠIA SVETAINE. „ROCHE“ NEGARANTUOJA, KAD ŠI SVETAINĖ BUS PRIEINAMA, NEPERTRAUKIAMAI VEIKS IR NETURĖS KLAIDŲ, VIRUSŲ AR KITŲ ŽALINGŲ KOMPONENTŲ.

TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, „ROCHE“ IR KITOS ŠALYS, DALYVAUJANČIOS KURIANT, GAMINANT AR REALIZUOJANT ŠIĄ SVETAINĘ, NEATSAKO UŽ JOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, ATSITIKTINĘ IR ŠALUTINĘ ŽALĄ, NETIESIOGINIUS IR BAUDINIUS NUOSTOLIUS, ASMENS SUŽALOJIMĄ, NETEISĖTĄ MIRTĮ, PRARASTĄ PELNĄ AR ŽALĄ, KYLANČIĄ DĖL ŠIOS SVETAINĖS AR JOS TURINIO NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO NAUDOTI, NEVEIKIMO, KLAIDOS, NEVEIKIMO, PERTRŪKIO, POVEIKIO, VĖLAVIMO, VEIKIMO AR PERDAVIMO DEFEKTO, KOMPIUTERINIO VIRUSO, LINIJOS SISTEMOS GEDIMO AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS DĖL ŠIOS SVETAINĖS AR JOS TURINIO, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR TOKIA ŽALA YRA PAREMTA GARANTIJA, SUTARTIMI, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU AR KOKIA NORS TEISĖS TEORIJA IR AR „ROCHE“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIĄ ŽALĄ. JEI NESATE PATENKINTAS ŠIA SVETAINE AR JOS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS, VIENINTELĖ IŠEITIS YRA NEBESINAUDOTI ŠIA SVETAINE.

Šioje svetainėje ar el. laiške pateikiama ar minima informacija, įskaitant informaciją apie gaminius, taip pat informacija, pateikta kitokia komunikacijos forma atsakant į užpildytą registracijos formą šioje svetainėje, yra bendro pobūdžio ir skirta tik suteikti informacijai. Svetainė nėra skirta teikti gydytojo konsultacijas. Ja taip pat nereikėtų remtis medicininės diagnozės ar gydymo tikslais. Jei turite medicininių klausimų, visada pasikonsultuokite su gydytoju ar kitu kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Neignoruokite ir neatidėliokite gydytojo konsultacijos dėl šioje svetainėje pateikiamos ar minimos informacijos.

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. „Roche“ nekontroliuoja žalos, kylančios dėl trečiųjų šalių svetainių turinio, praktikos ar standartų, ir už tokią žalą neatsako. Trečiosios šalies nuorodos pateikimas nereiškia, kad tai yra „Roche“ rekomendacija ar patvirtinimas. Trečiųjų šalių svetainėmis naudojatės savo rizika ir pagal tokių trečiųjų šalių svetainių naudojimo sąlygas.

Jūs atsakote už informacijos, kurią pateikiate „Roche“ per svetainę, įskaitant el. laiškus, tikslumą. Jūs sutinkate neteikti ir neperduoti medžiagos, kuri yra neteisėta, grasinančio pobūdžio, šmeižikiška, įžeidžianti, nešvanki, pornografinė ar šventvagiška. Taip pat sutinkate nekelti, nesiųsti el. paštu ir kitaip neperduoti medžiagos, kuri sutrikdytų svetainės veikimą. Jei jūsų siųstame el. laiške yra informacijos apie galimus medicinos įrenginio nepageidaujamus reiškinius ar šalutinį poveikį, „Roche“ gali kreiptis į jus prašydama daugiau informacijos.

Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodyta šioje svetainėje, informacija, kurią pateikiate „Roche“ per šią svetainę, yra nemokama ir nekonfidenciali. „Roche“ gali atgaminti, naudoti, atskleisti ir perduoti šią informaciją kitiems dėl bet kokios priežasties, neprašydama jūsų leidimo ir už tai nemokėdama. „Roche“ gali bet kokiu tikslu naudotis bet kokiomis idėjomis, koncepcijomis, praktinėmis žiniomis ir kitais metodais, aprašytais jūsų pateiktoje informacijoje.

Naudodamiesi šia svetaine jūs galite pateikti ar „Roche“ gali rinkti tam tikrą ribotą informaciją apie jus ir jūsų naudojimąsi svetaine.  Pagal privatumo politiką „Roche“ gali naudotis tokia informacija bet kokiais tikslais, įskaitant rinkodarą.

Šioje svetainėje gali būti informacijos apie gaminius ar kitos informacijos, kuri nėra prieinama ar aktuali jūsų šalyje. Įspėjame, kad „Roche“ neprisiima jokios atsakomybės už naudojimąsi šia svetaine informacijos tikslais, pažeidžiant kokį nors galiojantį teisinio proceso, reglamento, registracijos ar naudojimo nuostatas jūsų kilmės šalyje.

Bet koks šioje svetainėje pateikiamas pasiūlymas, susijęs su gaminiu ar paslauga, negalioja, jei tai draudžiama įstatymais.

„Roche“ priklauso autorių teisės į visą svetainėje esantį tekstą, grafiką ir iliustracijas (arba „Roche“ juos naudoja turėdama atitinkamus trečiųjų šalių, kurioms priklauso tokios teisės, leidimus). Bet koks atgaminimas, retransliavimas ar kitoks naudojimas yra griežtai draudžiamas. Visi prašymai leisti atgaminti bet kokią šioje svetainėje esančią informaciją turi būti adresuojami svetainės administratoriui.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, ACCU-CHEK ACTIVE, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT, ACCU-CHEK AVIVA EXPERT, ACCU-CHEK COMPACT, ACCU-CHEK COMPASS, ACCU-CHEK CONNECT, ACCU-CHEK DIRECT TO YOU, ACCU-CHEK INNER CIRCLE, ACCU-CHEK LINKASSIST, ACCU-CHEK MULTICLIX, ACCU-CHEK NANO, ACCU-CHEK NANO SMARTVIEW, ACCU-CHEK PREFERRED SAVINGS, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK SMARTVIEW, ACCU-CHEK SPIRIT, ACCU-CHEK TENDER, ACCU-CHEK TESTING IN PAIRS, ACCU-CHEK TO, ADVANTAGE, CAMIT, COMBO, COMFORT CURVE, FASTCLIX, RAPID-D, SOFTCLIX ir ULTRAFLEX yra „Roche“ prekių ženklai.

Visi kiti gaminių pavadinimai ir prekių ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Bet koks tokių ženklų naudojimas ar piktnaudžiavimas jais yra griežtai draudžiamas. Niekas šioje svetainėje netiesiogiai ar kitokiu būdu nesuteikia licencijos ar teisės pagal jokį „Roche“ ar trečiosios šalies patentą ar prekių ženklą.

Šios svetainės naudojimui taip pat taikoma privatumo politika.

„Roche“ gali bet kada be įspėjimo atimti iš jūsų prieigą prie visos ar dalies šios svetainės, jei mano, kad jūs pažeidėte ar galite pažeisti šias Naudojimosi sąlygas ar savo patogumui.