Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
teksto dydisaaa
hamburger overlay

 

 

Svarbi Informacija

SKUBUS SAUGOS ĮSPĖJIMO PRANEŠIMAS: Accu-Chek Performa matuoklis

Svarbi informacija apie Accu-Chek® Performa gliukozės kiekio kraujyje matuoklius serijos numeriai tarp XXX20000000 ir XXX25525056, galimai turinčius su maitinimu susijusių defektų

Information : 19.11.2019