Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
teksto dydisaaa
Lithuania
hamburger overlay

„mySugr“ mobilusis pagalbininkas –
diabet­as be ­r­ū­pes­čių

Mobiliosios technologijos mums tarnauja bendrau­jant, dirbant ir pramogaujant. Jos gali būti naudingos ir gydantis. „mySugr“ programėlė diabetu sergančiųjų gyvenimą gali padaryti daug paprastesnį.

 

NAUDINGA IR PATOGU

Kai 1973 m. „Motorola“ pasauliui pristatė pirmą nešiojamąjį belaidį telefoną, niekam nė į galvą neatėjo, kad juo bus galima ne tik skambinti ar atsi­liepti į skambučius. Dabar vis sunkiau apibrėžti, kokia yra pagrindinė telefo­nų paskirtis, mat, kai jie tapo išmaniaisiais, šių aparatų funkcionalumą ėmė lemti įdiegtos programėlės ir telefonų galimybės tapo beveik beribės.

Programėlėmis galime sumokėti už bilietus į kiną, susirasti draugų kitame žemyne ar stebėti viso pasaulio lėktuvų maršrutus, tad kodėl mums nepradėjus per atstumą bendrauti su gydy­tojais? Ypač jei sergame lėtinėmis ligo­mis ir mums svarbu reguliariai ir nuo­ sekliai laikytis gydymo rekomendacijų. Tokias galimybes mums atveria telemedicina.

Viena iš lėtinių ligų – cukriniu dia­betu sergančiam žmogui neužtenka tik reguliariai vartoti vaistų. Kad nepatir­tų komplikacijų̨, jis turi suprasti, kas vyksta jo organizme, ir kasdien valdy­ti procesus. Tačiau rinkti duomenis apie diabetą, juos taikyti yra sudėtinga, tam reikia skirti daug laiko. Kasdienė ruti­na – nuobodi ir sekinanti, todėl nere­tai žmonės numoja ranka, nebeatlieka daugelio būtinų darbų.

Tam, kad diabetu sergančiųjų gyve­nimas taptų lengvesnis, specialistų ko­manda sukūrė „mySugr“ programėlę („mySugr App“), kurią galima integ­ruoti išmaniajame telefone.

 

BŪK IŠMANUS

Norint valdyti diabetą, labai svarbu re­guliariai matuoti glikuoto hemoglobino (HbA1c) lygį. Tačiau, daugėjant moks­lo žinių, gydytojams tapo svarbu ne tik žinoti šį parametrą, bet ir kaip jis kinta laikui bėgant. Šiuos duomenis bet ka­da ir be streso galima gauti naudojantis programėle „mySugr App“.

Kas vyksta jo organizme, žmogus gali suprasti vos užmetęs akį į pro­ gramėlę – grafike bus pavaizduo­ta pastarosios paros duomenys: vidu­tinis cukraus kiekis kraujyje, insulino kiekis, aktyvumo lygis ir kiti svarbūs duomenys.

 

Programėlė primins, kada turite at­ likti matavimus, susileisti insulino ir, žinoma, sutelkti dėmesį į konkrečius gydymo ir terapijos tikslus, pavyzdžiui, neprarasti motyvacijos. Programėlės sumanytojai sukūrė žaidimus / iššū­kius, kurie padės išlaikyti pakankamą dėmesį savo sveikatai.

 

GYDYMAS PER ATSTUMĄ

Diabetas yra lėtinė liga, tad ja sergantys turi reguliariai lankytis pas specialistus ir pateikti jiems sveikatos stebėjimo už­rašus. Telemedicina leidžia tokį vizi­tą sutrumpinti iki tiek, kad suspėtu­mėte pas gydytoją apsilankyti per pie­tų pertrauką, mat visus reikiamus duo­menis programėlė lengvai nusiųs spe­cialistui ir jis juos išanalizuos, iki jums apsilankant.

Telemedicina žengia dar toliau – gy­dytojas gydymą gali koreguoti per at­stumą. Tai ypač svarbu dabar, kai pa­saulį alina SARS­CoV­2 viruso pande­mija ir geriau turėti kuo mažiau arti­mų kontaktų su kitais žmonėmis. Dėl šios priežasties kompanija siūlo net pu­sę metų nemokamai naudotis „mySugr“ ne tik „Accu­Chek“ matuoklių naudo­tojams, bet ir kitų kompanijų gliuko­metrus turintiems pacientams.

„mySugr“ programėle galima grei­tai ir lengvai vienoje vietoje surink­ti svarbius terapijos duomenis ne tik iš šios programėlės, bet ir iš daugelio ki­tų prietaisų. Pavyzdžiui, bevieliu ryšiu prie „Accu­Chek Instant“ gliukometro prijungta programėlė automatiškai at­sisiunčia rezultatus iš matuoklio ir, pri­sijungusi prie interneto, išsaugo debe­syje. „mySugr“ leidžia duomenis pažy­mėti, taigi prie jų programėlės naudo­tojas gali aprašyti savo savijautą, apibū­dinti paskutinį valgytą patiekalą ir įra­šyti jo nuotrauką. „mySugr“ primins, kad reikia pasimatuoti gliukozės kiekį kraujyje.

 

IŠSAMI ANALIZĖ

Ypač naudinga gali būti programė­lės ataskaitų generavimo funkcija. „mySugr“ leidžia kurti ataskaitas PDF ir CSV formatais ir siųsti jas gydyto­jui. Svarbu, kad prie naujausių ataskai­tų pridedamos ir anksčiau pridėtos žy­mos, todėl specialistas gali matyti, kaip keičiasi jo paciento būklė.

„mySugr“ galima lengvai suskaičiuo­ti, kokios insulino dozės reikės valgius tam tikrų patiekalų. Beje, programėlės pranašumus ypač stipriai pajusite ke­liaudami tolimose šalyse, kai kyla iššū­kių, ką valgyti, – galėsite nusiųsti ži­nią apie pasikeitusį maistą savo diabeto mokytojui ir gauti patarimą, kaip mai­tintis sveikiau.

Nauji technologiniai sprendimai žmonėms ne tik padeda valdyti diabetą, bet ir skatina juos tai daryti teisingai.

 

Programėlę galite atsisiųsti:

http://bit.ly/mysugriOS

Dalytis

Įkelta pagal sritį: